Mobiltelefoner

Elever på AKF må gerne medbringe mobiltelefoner/smartphones i skolen.

 

De må ¨for elever i bhkl.-5. kl. ikke benyttes i skoletiden undtagen efter aftale med en lærer. De nyere smartphones kan være til stor værdi i den daglige undervisning. Telefoner opbevares i på lærerværelset i skoletiden. Efter aftale mellem elevrådet og lærerrådet, kan telefonen efter skoletid benyttes til at give besked hjem, hvis det foregår i garderoberummet.

 

I 6.-9. klasse må eleverne selv vælge, hvordan de ønsker at opbevare telefonen i løbet af skoledagen. (Brug af telefoner på skolen er på eget ansvar og evt. skader dækkes af familiens forsikring)

Telefonen skal være på lydløs og må ikke være synligt fremme i undervisningen – medmindre læreren beder om det som et led i undervisningen.

 

Før skoledagen starter, i frikvarterer og efter skoledagens ophør må telefonen ikke genere det sociale liv på skolen.

 

Hvis mobilen er fremme i frikvartererne, skal det primært foregå på loftet eller alternativt bruges diskret andre steder på skolen.

 

Som i alle andre forhold skal man følge lærernes anvisninger og der kan laves individuelle regler for enkelte elever eller klasselærerne kan udarbejde særlige klasseregler, hvis der er behov for det.

 

Hvis der opstår konflikter på skolen, skal de løses på skolen – det er derfor ikke tilladt at ringe hjem med mindre man har en aftale med en af skolens lærere.

 

Hvis ovenstående ikke overholdes, inddrager skolen telefonen i skoletiden i en kortere eller længere periode. Grove overtrædelser eller flere gentagelsestilfælde kan medføre forbud mod at medbringe mobiltelefon i skolen.

 

 

 

Kontakt

Aulum Kristne Friskole
Østergade 11
7490 Aulum

tlf: 97 47 32 00

 


Copyright © 2014 Aulum Kristne Friskole