Elevråd

Eleverne på skolen vælger hvert år repræsentanter til elevrådet. Elevrådets opgaver spænder vidt, fra at bringe tanker og idéer frem for lærerrådet til at deltage i udarbejdelsen af undervisningsmiljøvurderingen. Undervejs bliver der også tid til at stable en bod på benene til skolens forårsmarked, indkøbe nyt materiel til frikvartersaktiviteter, styre legepatrulje og meget mere.

Kontakt

Aulum Kristne Friskole
Østergade 11
7490 Aulum

tlf: 97 47 32 00

 


Copyright © 2014 Aulum Kristne Friskole